Read

(Lid Raad van Toezicht) EMOVES (Stichting Urban Eindhoven) – Profiel “Makers en Kunstenaars Urban Culture”

Voor versterking van de Raad van Toezicht (RvT) zoeken wij per direct een nieuw lid met het profiel “Makers en Kunstenaars Urban Culture”.

Over de organisatie:
Stichting Urban Eindhoven, ook bekend als EMOVES, is het Nederlandse platform voor Urban Culture (UC) gevestigd in Eindhoven. Het platform heeft als doel Urban talent te ontwikkelen en te ondersteunen binnen het culturele landschap van Nederland.

Dit wordt bereikt door middel van drie verschillende programma’s:
1. Het UC MASTERS Programma, gericht op de professionele ontwikkeling van opkomende of bestaande Nederlandse Urban artiesten en kunstenaars.
2. Het UC SKILLS Programma, gericht op het ontwikkelen van nieuwe Urban vaardigheden bij jongeren binnen lokale Eindhovense gemeenschappen.
3. Het UC EVENTS Programma, gericht op het faciliteren, organiseren en co-produceren van evenementen op het gebied van Urban sporten, art en cultuur om het Urban karakter van de stad aan het publiek te tonen.


EMOVES werkt nauw samen met diverse Brabantse professionele partners uit het culturele en sociale veld, en specifiek met Area 51 als thuisbasis van EMOVES en dé Urban hotspot van Eindhoven en omgeving. EMOVES is een nationale, regionale en stedelijk culturele BasisInfrastructuurinstelling (BIS) die mogelijk wordt gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Raad voor Cultuur, de Provincie Noord-Brabant en Stichting Cultuur Eindhoven. Als organisatie conformeert EMOVES zich aan de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie, en de Fair Practice Code.

Over de structuur en rol van Raad van Toezicht
EMOVES wordt bestuurd door een tweehoofdige directie (artistiek en zakelijk directeuren) die onder toezicht staan van een RvT. Deze RvT bestaat uit 3-5 personen, elk met een eigen profiel en aandachtsgebied.

De RvT van EMOVES werkt volgens de acht principes van de Governance Code Cultuur en is verantwoordelijk voor het toezicht houden op het beleid, de strategie en de financiën van de stichting. De RvT versterkt de directeur-bestuurders vanuit de eigen rol en waakt ervoor om niet op de stoel van de directeur-bestuurders te gaan zitten. De kernwaarden van de RvT zijn: vertrouwen, missie-gedreven, gelijkwaardigheid en integriteit. Voor meer informatie over hoe de RvT die principes in zijn rol toepast, is het volledige RvT-reglement beschikbaar en opvraagbaar.

Het profiel
Als lid van de RvT met het aandachtsgebied Makers en Kunstenaars Urban Culture:
Kom jij uit de praktijk van de Urban Kunst- en Cultuurwereld, en heb jij een perspectief op de ontwikkelingen van Urban Kunst en Cultuur in Nederland.
Speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de artistieke kwaliteit, de diversiteit en de inclusiviteit van de activiteiten van EMOVES.
Ondersteun je de bestuurders bij het creëren van een omgeving waarin talentvolle makers en kunstenaars in de Urban culture zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Kun je je onafhankelijk, integer en transparant opstellen, en voorkom je persoonlijk of tegenstrijdig belang.
Beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
Voel je een brede maatschappelijke betrokkenheid.
Heb je voldoende beschikbaarheid om je in te zetten voor een adequate invulling van de functie?

Bezoldiging en vergoeding
Leden van de RvT worden geacht zich optimaal in te zetten en significant tijd en energie te steken in hun toezichthoudende taak. Hier staat een vacatievergoeding tegenover van € 300,- p.p. per reguliere vergadering (maximaal 4x / jaar).

De informele vergaderingen en alle andere contacten zijn onbezoldigd en niet declarabel.

Reageren of vragen?
Voor meer informatie over EMOVES kun je onze website bezoeken op www.stichtingurbaneindhoven.nl. Reageren kan per e-mail tot en met 1 november 2023 via mail naar info@stichtingurbaneindhoven.nl. Sollicitaties graag voorzien van motivatie, met duidelijke omschrijving van ervaringen en het liefst betrokkenheid binnen de Urban Culture plus CV.

Inhoudelijke vragen of meer informatie? Neem contact op met de voorzitter van de RvT, de heer Willy Swinkels +31 (0)6 51 83 44 65.

// RELATED //