Over EMOVES

Sinds 2012 heeft EMOVES zich ontwikkeld van losse initiatieven tot een urban festival (waarbij in één weekend het complete urban veld bekeken en beleefd kon worden) tot een culturele instelling die urban uitingsvormen door het jaar heen faciliteert, bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen en zorgt voor instroom en ontwikkeling van jong en nieuw talent.
Het festival werd jaarlijks opgezet middels de samenwerking van Urban Culture & Sports organisaties actief in Eindhoven. In 2016 hebben deze organisaties een coöperatie opgericht. Deze coöperatie is in 2017-2020 onderdeel geworden van de BIS Eindhoven. Ook Brabant-C en de Provincie Noord-Brabant gingen bijdragen.

Sinds eind 2020 werkt EMOVES aan het toptalentenprogramma zoals gehonoreerd door het ministerie van OCW op basis van het advies van de Raad van Cultuur. Dit programma heet UC MASTERS. Naast dit intensieve talentontwikkelingsprogramma ziet EMOVES in haar herziene plannen voor 2021 -2024 ook mogelijkheden om als uniek platform niet alleen een cluster van urban organisaties te zijn, maar ook een cluster van urban events en urban cultuurprogramma’s voor Eindhoven en omgeving met een nationale en internationale uitstraling. Dit nog steeds gebaseerd op de in 2020 benoemde missie en visie.

Missie
De doelstelling van EMOVES is het bevorderen van urban cultuur in Eindhoven, door middel van meerdere presentatie-momenten per jaar en gericht op specifieke onderdelen van Urban Culture & Sports. EMOVES wil meer ruimte bieden voor artistieke ontwikkeling en meer urban aanbod creëren voor bezoekers. De grote events krijgen hun eigen weekend en één keer per jaar brengen we alles samen in een kleiner, allesomvattend evenement dat zal plaatsvinden in Eindhoven.

Visie
EMOVES is een urban platform in Nederland en uniek, omdat het EMOVES programma alle urban disciplines in huis heeft (art, dance, music, spoken word en sports) en aan de hand van drie fundamenten/pijlers (UC MASTERS, UC EVENTS en UC SKILLS) haar doelstellingen nastreeft én alle niveaus in de piramide bereikt volgens de EMOVES upward mobility cycle.

De EMOVES upward mobility cycle is een samenhangend systeem, waarbij uitvoering wordt gegeven aan de Code Diversiteit & Inclusie. Het platform heeft lokale, regionale en landelijke betekenis en EMOVES trekt deelnemers en publiek uit het hele land. Het talentontwikkelingstraject UC MASTERS heeft nationale instroom. Area 51 met al zijn faciliteiten is een (inter)nationale trekpleister. De evenementen zijn ook meer dan nationaal. De online aanwezigheid is groot.

De Coöperatie EMOVES is in mei 2021 omgezet naar Stichting Urban Eindhoven en (nog steeds) ingeschreven bij de KvK onder nummer 66949394 (RSIN 856765570). De stichting zal handelen onder de naam EMOVES – Stichting Urban Eindhoven.
Sinds 1 juni 2021 heeft de stichting de ANBI-status. Het ANBI-rapport is te vinden via de link onder aan de pagina.

Contact
Post- en bezoekadres: Ketelhuisplein 18, 5617 AE Eindhoven
info@stichtingurbaneindhoven.nl
Wilt u liever telefonisch contact? Stuur dan een mail met uw telefoonnummer en wij nemen zo snel mogelijk contact op.