P+C cyclus EMOVES (Stichting Urban Eindhoven)

zoals laatstelijk gewijzigd in juli 2021. 

1ste kwartaal

 • Vaststellen jaarplan
 • Idem begroting
 • Omzetting coöperatie naar stichting
 • Aanpassen statuten
 • Advies ALV mbt jaarrekening
 • Idem Accountantsverklaring
 • Goedkeuring Jaarverslag (bestuursverslag)
 • 1ste kwartaalrapportage

2de kwartaal

 • Aanpassen statuten
 • Check inschrijving KvK
 • Samenstellen Raad van Toezicht
 • Vaststellen jaarplanning
 • Definitieve budgetverdeling
 • 2de kwartaalrapportage

3de kwartaal

 • Evaluatie accountant
 • Evaluatie personeel
 • Installeren leden Raad van Toezicht
 • Bijwerken meerjarenplan
 • 3de kwartaalrapportage

4de kwartaal

 • Advies RvT mbt benoeming accountant opvolgend jaar
 • 4de kwartaalrapportage