Arts Graffiti Street Art

Jasper van Es: “Ik denk dat op het autonome vlak interessantere dingen gebeuren”

De Raad voor Cultuur adviseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om EMOVES met ingang van 2021 op te nemen in de landelijke culturele basisinfrastructuur. Een aantal leden van EMOVES’ creatieve raad legt uit wat dit voor haar discipline betekent. Vandaag aan het woord: curator en organisator Jasper van Es.

Jasper van Es cureert en organiseert exposities en evenementen op het gebied van graffiti en urban arts. Het advies van de Raad voor Cultuur is wat hem betreft een belangrijk moment in de ontwikkeling van deze kunstvormen: “Als je ziet dat in elke stad wel een street art-tour is en overal murals geschilderd worden, is het best apart dat daar geen academische opleiding voor is, of dat je je daarin verder kunt ontwikkelen. Het is goed dat het serieus wordt genomen, dat het onderdeel is van de kunsten. Dat het ook echt een aparte kunststroming wordt en eindelijk echt volwassen kan worden.”

“Als er meer middelen komen, kun je het beter organiseren”, stelt Jasper. “Het is een DIY-cultuur en dat heeft het heel ver gebracht. Maar als je de mensen die op dat gebied actief zijn kunt professionaliseren, kan het nog groter groeien dan het nu is.” Dat grotere podium acht hij van groot belang voor het behoud van de kunstvorm: “Kunstenaars of creatieven die nu op het gebied van graffiti bezig zijn, komen al snel in de galeriehoek, de wat commerciëlere wereld, terecht. Gentrificatie is een goed voorbeeld van hoe street-art gebruikt wordt om waarde te creëren. Ik denk dat op het autonome vlak interessantere dingen gebeuren. Het is belangrijk om in die ontwikkeling te investeren omdat het anders de toegepaste kant op gaat en reageert op de vraag vanuit de markt en niet gecreëerd wordt vanuit een innerlijke drang om dingen te maken. En dat is natuurlijk wel de basis van de cultuur. Als dat versterkt kan worden en als mensen daarin kunnen groeien, net als binnen alle andere kunststromingen, kan het de cultuur helpen om door te ontwikkelen.”

‘De instelling begeeft zich in de volle breedte van urban, en heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van talenten en hun ondersteuning. Daarmee vervult 
zij een essentiële rol in de professionalisering en innovatie binnen deze vormen en disciplines.’

De Raad voor Cultuur over EMOVES.

// RELATED //