Ledenregister Coöperatie EMOVES U.A.

Het ledenregister van de coöperatie EMOVES, een coöperatie statutair gevestigd te gemeente Eindhoven, met adres: Klokgebouw 52, 5617 AB Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66949394.

Het onderstaande ledenregister is een uitwerking van het bepaalde in artikel 7 van de statuten van de coöperatie EMOVES U.A.

  1. Stichting Area 51, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Eindhoven, met adres: Klokgebouw 52, 5617 AB Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17132449. Stichting Area 040 is lid vanaf 1 maart 2018 van de coöperatie EMOVES U.A. Het e-mailadres is: info@area51skatepark.nl.
  1. Stichting Rugged Solutions, een stichting statutair gevestigd in Eindhoven, met adres: Klokgebouw 52, 5617 AB Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17277457, is lid vanaf de oprichting van de coöperatie EMOVES U.A. vanaf 29 september 2016. Het e-mailadres is: info@theruggeds.com